Начини на плаќање


Сите нарачани производи преку оваа електронска продавница имате можност да ги платите на следниве начини:

1. Со платежна картичка

Еден од начините со кои можете да ја платите вашата нарачка е  со платежна картичка ( дебитна или кредитна), преку системот за наплата (Cpay - Casys) , чија цел е безбедно онлајн плаќање по сите светски безбедносни стандарди пропишани од Viza, Master Card и останатите финансиски институции.  Откако сте го избрале овај начин за плаќање системот автоматски ве префрла на онлајн системот за електронско плаќање  cPay Mk на Casys.  Се отвора страницата за плаќање.

Податоците кои треба да ги пополните за плаќање со картичка се: 
 -Податоци за картичката (број, датум на важност, 3-цифрен код за безбедност(CVV2/CVC2), име на сопственикот, име на банката и тел.број на дежурниот центар на банката издавач на картичката).
 
 Откако ќе ги внесите потребните податоци следно што треба да направите е да кликнете на полето продолжи.
 
 Ако извршите успешно плаќање на системот на Casys добивате потврден меил од страна на Тритекс  дека вашата нарачка е направена. Нарачката ќе ви биде доставена во утврдениот рок (на однапред дадената адреса).
 2. Плаќање со уплатница

Доколку немате платежна картичка или не сте во можност да ја платите нарачката со платежна картичка,  Тритекс ви овозможува  нарачаните производи да ги платите со уплатница.

Откако ќе ги изберете производите што сакате да ги нарачате следниот чекор е да кликнете на полето “НАПЛАТА” каде потоа во полето ТИП НА ПЛАЌАЊЕ, избирате УПЛАТНИЦА. По внесувањето на сите неоходни податоци нарачката ја завршувате со кликање на полето НАПЛАТА.
По успешното завршување на нарачката, ќе добите фактура на маил од страна на Тритекс.
Едноставното пополнување на уплатницата со потребните податоци следете го во примерот подолу.
По добивањето на потврда од банка дека трансакцијата е извршена и нарачката е платена од Ваша страна, истата ќе ви биде доставена во утврдениот рок на однапред  дадената адреса.

Напомена: Рокот за наплата на нарачката е 5 дена од нарачувањето на производите. По изминатиот рок нарачката ќе се смета за неважечка!
Трошоците за испорака изнесуваат 100,00 денари на целата територија на Република Македонија, и истите ги плаќа самиот купувач на уплатница заедно со износот на нарачката.
За нарачки над 1000,00 денари доставата е бесплатна.
3. Плаќање при испорака на нарачката

Со оваа опција Ви овозможуваме да нарачате производи и при самата испорака на дадената  адреса да го извршите плаќањето .

Откако ќе ги изберете производите што сакате да ги нарачате следниот чекор е да кликнете на полето “НАПЛАТА” каде потоа во полето ТИП НА ПЛАЌАЊЕ, избирате ИСПОРАКА. По внесувањето на сите неоходни податоци нарачката ја завршувате со кликање на полето НАПЛАТА.
По успешното завршување на нарачката ќе добите потврден маил од страна на Тритекс дека вашата нарачка е направена.

Плаќањето при испорака на соодветната адреса се извршува исклучиво во готово, на курирот кој ја доставува нарачката.

Напомена: Трошоците за испорака изнесуваат 100,00 денари на целата територија на Република Македонија, и истите ги плаќа самиот купувач заедно со износот на нарачката.
За нарачки над 1000,00 денари доставата е бесплатна.